Popis jednotky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je organizační složka, jejímž zřizovatelem je obec či město. V čele této složky stojí velitel jednotky, který je přímo zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je financována z prostředků obce a je tedy zcela závislá na jejím rozpočtu. Proto je veškerá technika, výzbroj a výstroj pořízená pro činnost této jednotky majetkem obce. Činnost zásahové jdnotky je čistě represivní a její členové jsou vybíráni z členské základny sboru dobrovolných hasičů, jelikož tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany a pomoci lidem v nouzi.

Naše jednotka má v současné době 25 členů ...

| Realitní hlídací pes | herní pc