Události počátku nového tisíciletí

    V roce 2000 je stěžejní akcí Sboru pietní vzpomínka na našeho zakladatele Tita Kršky při příležitosti 100. výročí jeho úmrtí. Mše, kladení věnce na hrobě a pietního shromáždění zde na sále se také zúčastnili potomci Tita Kršky. V rámci shromáždění byla uspořádána malá výstava materiálů připomínající život, dílo a odkaz našeho zakladatele. 
    V březnu 2006 město ohrožuje řeka Balinka a řeka Oslava v souvislosti s táním vydatných sněhových zásob, situace je komplikovaná především rekonstrukcí hráze přehrady Mostiště, která je plně zrekonstruovaná v roce 2007. Tento rok je především rokem oslav 135. výročí založení Sboru. Podařilo se v prostorách staré synagogy uspořádat výstavu k uvedenému výročí doplněnou o řadu historických písemností, především z majetku Sboru. V prostorách hasičské zbrojnice a na přilehlém hřišti byla uspořádána výstava techniky, došlo k uctění památky Tita Kršky u jeho hrobu a slavnostní schůze se zúčastnil, kromě představitelů města, zástupců krajského sdružení HČMS, HZS kraje Vysočina i ministr vnitra ČR František Bublan a hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil. U příležitosti oslav založení sboru a jako uznání jeho činnosti obdržel z rukou Jana Slámečky Stuhu II. stupně k praporu SH ČMS.
    V roce 2009 družstvo Sboru SDH Velké Meziříčí reprezentuje ČR na mezinárodní soutěži v disciplínách CTIF v Ostravě.
    V roce 2010 u příležitosti 110 výročí úmrtí Tita Kršky si Sbor pořizuje slavnostní historický prapor. V tomto roce družstvo žen slaví obrovský úspěch v disciplínách CTIF na Mistrovství republiky ve Dvoře Králové nad Labem, kde se stává mistrem republiky v národním rekordu.

| Realitní hlídací pes | herní pc