90. léta 20. století

    Léta 90 jsou ve znamení překotných změn zasahující do všech oblastí života. I Sbor se postupně adaptuje na nové finanční podmínky i dá se říci, že prochází i postupně generační obměnou, čímž se mu podařilo reagovat na časovou zaneprázdněnost řady svých členů. Vždyť změny s nástupem nových podmínek výrazně zasáhly do zaměstnanosti a volného času nás všech. O to cennější je přístup aktivně pracujících členů, kteří dále plní kroniku Sboru svoji bohatou činností.
    Důkazem toho je oživení od roku 1991 soutěžního družstva žen s vynikajícími úspěchy propagující město Velké Meziříčí v rámci celé republiky. Jedním z velkých úspěchů bylo třetí vítězství za sebou o "Pohár Slovenské televize" v Bratislavě a tím získání tohoto poháru do trvalého vlastnictví. Ženy aktivně se podílejí na všech kulturních akcích pořádaných Sborem především zajištěním a přípravou občerstvení.
    Dále je nutno dodat, že požární jednotka SDH města má 100% členskou základnu z členů Sboru dobrovolných hasičů a velká část příslušníků sloužící na stanici Velké Meziříčí HZS kraje Vysočina jsou aktivními členy Sboru dobrovolných hasičů. Titus Krška, zakladatel Hasičského sboru může z hasičského nebe, spokojeně pozorovat činnost svých pokračovatelů.   
   Rovněž práce s mládeží má dobré výsledky a družstva Mladých hasičů se umisťují na předních místech v okrese. Dokladem jsou přední místa v okresním kole celostátní hry Plamen. Odměnou dětem a mládeži za jejich činnost je každoročně pořádaný letní tábor.       
   Rok 1996 byl rokem 125. výročí založení Sboru. K tomuto výročí byla vydána publikace, která navazuje na předešlou publikaci, vydanou k 100. výročí. Publikace podrobně zachycuje posledních 25 let činnosti sboru. V rámci oslav byla na místě, kde stával dům Tita Kršky odhalena pamětní deska. Na slavnostní schůzi Sbor obdržel z rukou starosty SH ČMS Ing. Rudolfa Manouška stuhu k Čestnému praporu ÚV.
    V roce 1997 započala výstavba přístavby pracoviště Záchranné služby okresu Žďár nad Sázavou, jejíž dokončení a slavnostní otevření se uskutečnilo v roce 1998. Po složitých jednáních především z důvodů finančního zajištění je zakoupena městem v roce 1997 a za přispění státní dotace a sponzorů nová cisternová automobilová stříkačka schopná vysokotlakého hašení CAS 8 A31T 4x4 na podvozku Praga vyrobená v THT Polička. Jednotka SDH města, jejímž velitelem je Jaroslav Šišpela, zařazená v rámci plošného pokrytí jako jednotka JPO II/1, tj. jednotka s výjezdem do 5 min. je nyní v režimu JPO III/1, tj. s výjezdem do 10 min. a je předurčená k zásahům i mimo území katastru svého zřizovatele, tak získává novou techniku. Celkové vybavení jednotky SDH obce je doplněné v roce 1998 o dýchací techniku, v roce 2005 o nový dopravní automobil na podvozku Renault, v roce 2008 byla provedena modernizace CAS 32 na podvozku T- 148, majetkově převedenou od HZS kraje Vysočina a v roce 2010 se uskutečnila obměna minibusu na podvozku WV.  Svým vybavením je jednotka SDH města, kterou město Velké Meziříčí zřizuje na základě zákona o PO, na velice solidní úrovni, v porovnání s vybavením jednotek SDH  kraje stejné kategorie.
    V roce 1998 dochází k poslední výměně starosty SDH Velké Meziříčí. Starostou sboru je zvolen Miroslav Jágrik.

| Realitní hlídací pes | herní pc