II. polovina 20. století

    Důkazem dobré práce byl rok 1964, kdy Sbor obdržel nejvyšší vyznamenání "Čestný prapor ÚV ČSPO".
    Dne 12. dubna 1969 po požáru asfaltu u nového nádraží zemřel člen Sboru Jaroslav Vaněk. K uctění jeho památky pořádá Sbor od roku 1970 pravidelně soutěž v požárním útoku "Memoriál Jaroslava Vaňka". Uvedená soutěž se v posledních letech přenesla díky podpoře města na Náměstí a stává se tak pro naše občany zajímavou podívanou sobotního dne i noci, neboť soutěž je posledních pět let organizována jako noční. Tato soutěž má již širokou odezvu a svojí účastí cca 35 družstvy mužů a cca 15 družstvy žen patří k tradičním soutěžím v požárním útoku a je zařazena do série soutěží žďárské ligy, program je tradičně doplněn o soutěže dětí a mládeže v požárním útoku.
    K 100. výročí v roce 1971 byla vydána publikace a na slavnostní schůzi byla Sboru udělena stuha k "Čestnému praporu ÚV ČSPO". K tomuto roku má Sbor 47 členů.
    Počátkem roku 1972 bylo ve Velkém Meziříčí zřízeno detašované pracoviště Okresního veřejného požárního útvaru Žďár nad Sázavou. Prvním hasičem z povolání se stal Jiří Doležal. V červnu 1972 byla slavnostně předána do užívání nová hasičská zbrojnice. Pro Vaši informaci, na výstavbě zbrojnice bylo občany města a členy Sboru odpracováno celkem 4892 hodin.
    V roce 1973 byl uspořádán I. ročník soutěže "Den družby mladého požárníka". Duchovním otcem této soutěže byl Josef Kunčík a vedoucí mládeže Zdeněk Kutlvašr. Cílem soutěže bylo výchovné působení na mládež. Uvedená soutěž se pravidelně konala do roku 1982, kdy proběhl X. ročník. V roce 1973 město navštívili hasiči z Lucemburska a z Polska.
    K 110. výročí v roce 1981 byla na zámku instalována stálá expozice požární techniky. Výstava v zámeckých prostorech setrvala až do roku 1993, tj. kdy byl předán původním majitelům.
    V roce 1983 se podařilo realizovat převážně svépomocí přístavbu hasičské zbrojnice. Druhá etapa přístavby proběhla v letech 1989-1992  dostavbou nadstavby hasičské zbrojnice.
    Při tomto krátkém připomenutí historie Sboru je nemožné připomenout obětavý přístup při velké povodni v našem městě v květnu roku 1985, kdy na likvidaci škod se podíleli dobrovolníci a členové SDH i z okolních obcí.

| Realitní hlídací pes | herní pc