25.5.2016

Program oslav 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí

Bylo to právě naše město, kde byl 21.července 1871 založen první moravský hasičský sbor. Velkou zásluhu o založení dobrovolného hasičského sboru ve Velkém Meziříčí měl Titus Krška, který byl řádně zvolen velitelem jednoty a svojí funkci vykonával plných dvacetdevět let. Za celé období od svého založení se nic nezměnilo na obětavosti, svědomitosti a lásce, kterou naši hasiči věnují ve prospěch svých spoluobčanů. Vystřídalo se několik generací členů, měnila se struktura požární ochrany, podmínky pro činnost, modernizovala se hasební technika a prostředky, bytová kultůra, průmyslová výroba ale také se změnil několikrát název naší organizace. Co však přetrvalo do dnešních dnů beze změny, je původní myšlenka a poslání hasičů – přispěchat na pomoc v kteroukoli denní i noční dobu tam, kde je to právě potřeba, a pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje.

| Realitní hlídací pes | herní pc