8.5.2021

Oslavy 150 let od založení

Bylo to právě naše město, kde byl 21. července 1871 založen první český hasičský sbor. Velkou zásluhu o založení dobrovolného hasičského sboru ve Velkém Meziříčí měl Titus Krška, který byl řádně zvolen velitelem jednoty a svojí funkci vykonával plných dvacet devět let. Za celé období od svého založení se nic nezměnilo na obětavosti, svědomitosti a lásce, kterou naši hasiči věnují ve prospěch svých spoluobčanů. Vystřídalo se několik generací členů, měnila se struktura požární ochrany, podmínky pro činnost, modernizovala se hasební technika a prostředky, bytová kultura, průmyslová výroba ale také se změnil několikrát název naší organizace. Co však přetrvalo do dnešních dnů beze změny, je původní myšlenka a poslání hasičů – přispěchat na pomoc v kteroukoli denní i noční dobu tam, kde je to právě potřeba, a pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje.

 

Na svoji činnost si musí hasiči, již od svého založení, finance zajišťovat sami formou výtěžku z plesů, sběrem železného odpadu a nově i elektroodpadu, pořádáním různých druhů soutěží, ale i formou příspěvků. Podporou je i město i město Velké Meziříčí a dary od sponzorů.

 

V letošním roce, si v rámci oslav svého založení, pro občany našeho města, připravili hasiči několik akcí. Měli začít již 31. ledna a to hasičským plesem. O týden později měl být pro naše nejmladší občany dětský karneval. Tyto akce nám ale překazil Nouzový stav a COVID – 19.

 

dubnu se mělo začít s přípravou hranice na městské čarodějnice, které se rovněž konat pravděpodobně nebudou. Hasiči měli být jedni z mnoha spolupořadatelů této akce a po zapálení se každoročně provádí požární dozor do ranních hodin.

 

Koncem dubna nebo začátkem května bude pravděpodobně sloužená mše svatá za všechny hasiče v kostele.

 

V neděli 23. května by sbor měl pořádat 50. ročník Memoriálu Jaroslava Vaňka v požárním útoku na stadionu za III. ZŠ.

 

Na 12. června máme připravenou vernisáž výstavy v předsálí kina. Tato výstava bude zaměřená na oslavy 150 let založení sboru dobrovolných hasičů. K vidění bude, jak se postupem času měnilo vybavení hasičů, až po současnost. Dále zde budou vystavené trofeje z různých soutěží našich družstev a další fotografie z dění našeho sboru.

 

V sobotu 19. června bude od brzkých ranních hodin vystavena hasičská technika na náměstí. Ke zhlédnutí zde bude současná nejmodernější technika dobrovolných hasičů, ale i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a ZÚ HZS ČR rota Jihlava. V odpoledních hodinách se budou provádět různé ukázky hašení a cvičení jak šel čas.  

 

Na 26. června se budou hasiči připravovat na slavnostní schůzi ke 150 výročí založení. Ještě předtím ale půjde delegace na starý hřbitov, kde položí věnec na hrob svého zakladatele Tita Kršky.

 

První víkend v září proběhnou historické slavnosti na zámku, kde bude mít své zastoupení i náš sbor. V neděli 5. září se bude, ve spolupráci s okrskem Velké Meziříčí, konat 6. ročník Memoriálu zasloužilých funkcionářů v klasickém útoku s vodou.

 

V sobotu 11. září se na hřišti za III. ZŠ Oslavická bude konat mezinárodní soutěž CTIF v požárním útoku a štafetě 8 x 50 metrů s překonáváním osmimetrové roury. Pro návštěvníky budou k vidění družstva jak z ČR, tak i ze zahraničí, která se připravují na kvalifikaci před Hasičskou olympiádou 2022 ve Slovinsku.

 

Začátek prosince je již tradičně vyhrazen pro mikulášskou nadílku pro děti z našeho města, školek ale i ostatních zařízení. Pro tyto návštěvy je připraveno již několik kompletních skupin.

 

Pořádání všech těchto akcí, bude samozřejmě závislé na situaci a omezeních. O případných změnách vás budeme informovat.

 

Jak jste si jistě všimli, tak místní hasiči mají plno práce nejen s požáry a ostatními živly, ale i s veřejně-prospěšnou aktivitou. Tímto bychom chtěli pozvat občany na jakoukoliv akci, pořádané hasiči. Z každé návštěvy budou mít hasiči radost, že jejich vynaložená práce je oceněna u občanů, a věříme, že si vaši přízeň udržíme i v letošním roce, kdy slavíme 150 let od našeho založení.

 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí děkuje Městu Velké Meziříčí za finanční podporu našich oslav.

| Realitní hlídací pes | herní pc