11.6.2022

1. ročník soutěže TFA - Soutěž přesunuta na podzim

 

P R O P O Z I C E

1. ročníku soutěže TFA ve Velkém Meziříčí

__________________________________________________

Pořádající organizace:                        Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí

Datum a místo konání soutěže:          

11. června 2022 hřiště u hasičské zbrojnice

 

Časový harmonogram:                      prezence                      09:00 – 09:45 hod.

                                                           zahájení                       09:45 hod.

                                                           seznámení s tratí         09:50 hod

                                                           první start                   10:15 hod.

                                                           konec soutěže             15:00 hod.

vyhodnocení               15:30 hod

Podání přihlášek:                              

Písemně (e-mailem) na adresu: sdhvelkemezirici@seznam.cz 

Do předmětu e-mailu je nutné napsat heslo „přihláška TFA“. Počet startujících je z kapacitních důvodů omezen
na 50 závodníků. Rozhodující je termín zaslání přihlášky. Dotazy k soutěži na e-mail nebo tel. 733 25 11 98.

 

Termín podání přihlášek nejpozději do: 9. června 2022

 

Startovné:                                           200,-Kč za soutěžícího (v ceně pití + jídlo)

                                                                                                         

Pravidla soutěže:                                viz. dále

Zdravotní služba:                               zajistí pořadatel.

 

!!! Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí!!!

 

Soutěž je pojatá jako simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití dýchacího přístroje jako zátěž (min. 10 kg – zajistí pořadatel).

 

Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat samostatně. Každý soutěžící má k dispozici jeden pokus.

 

Vybavení soutěžícího:

 

Kategorie muži: triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev, obuv pro hasiče, přilba pro hasiče, zásahové rukavice (možno použít i rukavice pro technické zásahy např. K-tex), izolační vzduchový dýchací přístroj (pouze jako zátěž).                

Kategorie ženy: triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev – kabát + kalhoty od PS II, sportovní obuv, přilba pro hasiče, zásahové rukavice (možno použít i rukavice pro technické zásahy např. K-tex), izolační vzduchový dýchací přístroj (pouze jako zátěž).               

 

Hodnocení:

 

Kategorie:       A - muži do 39 let

                        B - muži od 40 let

                        D - ženy

                

Kategorii vyznačte do přihlášky.

Trať  soutěže:

 

START

1) Natažení vodního vedení

Soutěžící natáhne připravené vedení 2 x 2B s proudnicí na vzdálenost 35 m, odloží proudnice na podložku, rukama se dotkne podložky

Proudnice odložit na zem – ne odhodit!

2) Přeprava závaží

Soutěžící přenese dvoje cedulové závaží po vyznačené trase a odloží na vyznačené místo – neodhodí. Vzdálenost 10m tam a 10m zpět.

3) Práce s kladivem

Hammer box – soutěžící uchopí palici a v tzv. hammer boxu provede celkem 60 úderů do spodní a horní hranice. Po ukončení soutěžící ponechá palici v Hammer boxu. Kategorie ženy provedou 30 úderů.

4) Motání hadice B

Soutěžící smotá libovolným způsobem 1 ks hadice B75 a uloží ji do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívala.

5) Překonání překážky

Soutěžící na úseku překonává bariéru, výška 2 m bez pomoci konstrukce bariéry.

6) Pneumatika

Soutěžící převrátí 2krát pneumatiku. Jednou vřed a pak jí převrátí na zpět do výchozího bodu.

7) Práce se žebříky

Soutěžící uchopí položený nastavovací žebřík a umístí ho do okna na cvičné věži to provede i s druhým žebříkem (jeden žebřík = dva díly nastavovacího žebříku)

8) Přetažení figuríny

Figurínu o hmotnosti cca 80 kg uchopí obouruč zezadu (Raitekův úchop) a přemístí ji na  vyznačenou metu, kde ji položí na vyznačené místo. Není povoleno tahat figurínu za oděv, hlavu nebo končetiny, neodhazovat.

 

CÍL

 

Trestné body – 1 trestný bod = 1 vteřina

 • za přesah hadice B mimo box                                                 + 5 tr. bodů
 • za neprovedení 60ti úderů popř. 30ti úderů                            diskvalifikace     
 • za neroztáhnutí hadicového vedení na metu                           diskvalifikace        
 • za odhození proudnice (za každou proudnici)                        + 5 tr. bodů
 • za nepřekonání bariéry – ženy                                                + 10 tr. Bodů
 • za nepřekonání bariéry – muži                                                diskvalifikace
 • za nepřemístění závaží                                                            diskvalifikace
 • za nesmotání hadice B                                                            diskvalifikace
 • za nepřemístění materiálu                                                       diskvalifikace
 • za nepřemístění figuríny na metu                                            diskvalifikace
 • za odhození figuríny                                                                + 5 tr. bodů
 • za nesportovní chování                                                            diskvalifikace

Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 1000,- Kč, která v případě uznání protestu bude vrácena. Jinak propadá pořadateli. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po ukončení pokusu závodníka

 

   Plán úseků v TFA

                        

 

 


Přihláška

 

do soutěže TFA ve Velkém Meziříčí dne 11. 6. 2022

 

………………………………………………………………………………………….

název přihlašující organizace

 

seznam soutěžících

 

Jméno a příjmení

Datum narození

Kategorie

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů pořadateli soutěže na dobu nezbytnou pro provedení soutěže a pro vyhodnocení soutěže. Soutěžící svým podpisem potvrzuje svůj zdravotní stav, který je vhodný pro zúčastnění v disciplínách TFA.

 

 

V ……………………………  dne …………………………..

 

 

 

………………………….………………………………………

 

Podpis a razítko vysílající organizace

| Realitní hlídací pes | herní pc